Lord of Scandal PDF/EPUB à Lord of Epub /


 • Paperback
 • 378 pages
 • Lord of Scandal
 • Nicola Cornick
 • English
 • 13 November 2018
 • 0373772114

10 thoughts on “Lord of Scandal

 1. Katie(babs) Katie(babs) says:

  Lord of Scandal riveted me at the start, but went downhill all too quickly Though it s clear author Cornick tried hard to make her characters likable, their lack of dimension left me unable to empathize with the problems in their lives and the over the top villain is of the laughing maniacally while drowning puppies variety Each time he appeared in a scene, I waited for him to twirl his mustache and sweep his cape around Catherine Fenton, a nabob s daughter a fact which the author made clea Lord of Scandal riveted me at the start, but went downhill all too quickly Though it s clear author Cornick tried hard to make her characters likable, their lack of dimension left me unable to empathize with the problems in their lives and the over the top villain is of the laughing maniacally while drowning puppies variety Each time he appeared in a scene, I waited for him to twirl his mustache and sweep his cape around Catherine Fenton, a nabob s daughter a fact which the author made clear over and over and over again , has come to watch the hanging of a criminal with her father, half brother, and her lecherous soon to be fianc She is in a bind she can t touch the money her grandfather left her in trust until she turns 25 or marries Algernon Withers, her lecherous fianc and also the puppy drowning villain, is blackmailing her father and forcing her to marry him Her father spent all his money drinking and whoring and being the good and sweet daughter that she is, she is strongly considering sacrificing herself to benefit the family Benjamin, Lord Hawksmoor, was good friends with Ned Clarencieux, the man in the hangman s noose Ben thinks he was framed and determines to uncover who is behind this atrocity But he also has his own problems a title but no money He uses his so called celebrity status and flaunts it in the newspapers and among the ton so he can maintain the lifestyle to which he is accustomed Ben has a major chip on his shoulder and wants to show up all those rich snobs like his father, who seduced his poor mother and left them penniless in the London slums Ben saves Catherine from a mob at the hanging He is awed by her beauty and innocence and she is attracted by his good looks and reputation But she can t even think of marrying him because he is a fortune hunter and will never love her like she wants to be loved This book reminded me of a Regency soap opera Catherine s step mother, for instance, loved Clarencieux but would sleep with anyone to help keep her laudanum addiction going Then there was Ben s vain mistress they weren t intimate, but shared a special bond because he saved her from a life of drudgery years before And what about Catherine s best friend, who became a courtesan after leaving her husband Catherine is one of those good heroines who tries to help everyone, all the time She constantly enters dens of iniquity to keep a secret safe for her step mother and Ben is always there to help her out And though Catherine cannot marry him, she allows him to seduce her At first Ben thinks it is perfectly alright to to do so he believes her to be Withers mistress and that she would welcome him with open arms Speaking of seduction, the love scenes are stale, likely because there is no connection between Catherine and Benjamin As readers we are told why the two feel so unloved, but by then the story is so out of control withandmysteries popping up that are never fully explained Had the author kept up the fast past storyline as presented in the first few chapters of the book, I m convinced I would have liked Lord of Scandal Instead, unfortunately, she wrote too many clich s and stereotypes that I ended the story not caring whether or not the lead characters found happiness with one another


 2. Donna Maloy Donna Maloy says:

  Intense, satisfyingA penniless rake who has vowed to never fall in love An heiress who will only marry for love Familiar characters in a story made fresh by the pen of Nicola Cornish A surprising, twisty, intensely emotional tale.


 3. Lena Lena says:

  Not a re read Could barely finish this.


 4. Nightwitch Nightwitch says:

  Uneven pacing and a rape murder told from the victim s point of view No thanks.


 5. Kate4484 Kate4484 says:

  Rzadko si gam po romanse Nie jestem szczeg ln fank tego typu literatury Naiwnej, przes odzonej i z g ry przewidywalnej Ale e od pewnego czasu lubi czyta powie ci historyczne zainteresowa a mnie ksi ka Nicoli Cornick Skandalista.Bena Hawksmoorea zna ca y Londyn G wnie jest znany ze tego, e jest nie lubnym synem hrabiego i ze skandali, kt re wywo uje na ka dym kroku Ponadto jest uwodzicielem kobiet, kt re maj do niego s abo Jednak Ben zapewnia e nigdy nie o eni si z mi o ci lec Rzadko si gam po romanse Nie jestem szczeg ln fank tego typu literatury Naiwnej, przes odzonej i z g ry przewidywalnej Ale e od pewnego czasu lubi czyta powie ci historyczne zainteresowa a mnie ksi ka Nicoli Cornick Skandalista.Bena Hawksmoorea zna ca y Londyn G wnie jest znany ze tego, e jest nie lubnym synem hrabiego i ze skandali, kt re wywo uje na ka dym kroku Ponadto jest uwodzicielem kobiet, kt re maj do niego s abo Jednak Ben zapewnia e nigdy nie o eni si z mi o ci lecz je li ju si zdecyduje na taki krok, uczyni to tylko dla maj tku swojej wybranki Natomiast Catherine Fenton jest panienk z dobrego domu, zar czon z m czyzn , kt rego wybra dla niej ojciec i kt rego szczerze nienawidzi Los sprawia, e pewnego dnia Ben i Kate si spotykaj Poniewa spotkanie nast puje w szczeg lnych okoliczno ciach Ben najpierw bierze Kate za kurtyzan lecz gdy dowiaduje si , e jest jedn z najzamo niejszych spadkobierczy Londynu, postanawia porosi j o r k Nie docenia jednak panny Fenton bo okazuje si , e nie jest ona taka jak wi kszo dam, z jakimi mi do tej pory do czynienia.Ksi k czyta o mi si bardzo przyjemnie Autorka ma lekkie pi ro dzi ki czemu przeczyta am j bardzo szybko Mimo tego, e mo na si by o domy le jak zako cz si losy Kate i Bena, to autorka potrafi a zainteresowa mnie opowiadan histori W ciekawy spos b po czy a powie historyczn , romans i lekki krymina co spowodowa o, e ksi k czyta am si z zaciekawieniem i momentami naprawd zosta am zaskoczona.Do tego postacie Catherine i Bena przedstawiono jako osoby z charakterem i potrafi ce d y do tego co sobie zaplanuj Podczas lektury wida jak si zmieniaj Zw aszcza Kate, z grzecznej, zal knionej dziewczyny sta a si odwa n , samodzielnie my l c kobiet Poza tym oboje byli bardzo sympatyczni i daj cy si polubi od pierwszych stron ksi ki.Autorka ciekawie ukazuje ycie XIX wiecznej Anglii Traktowanie kobiet jak przedmioty, o kt rych decydowa mogli tylko m czy ni, sztywne konwenanse, kt rych z amanie r wna o si z wykluczeniem z towarzystwa i zbrukaniem swojej opinii Bardzo szokuj ce by y fragmenty poradnika Zasady dobrego wychowania dla dam Elizy Squire, kt re autorka umie ci a na pocz tku ka dego rozdzia u Teksty typu Je li dziewczyna wychodzi sama, taki akt uwa a si za nieprzystojny, nawet je eli wychodzi z ko cio a albo Narzeczeni je li nie znajduj si w towarzystwie przyzwoitki, nigdy pod adnym pozorem, nie mog siedzie razem, spacerowa razem ani sp dza czasu razem naprawd by o mi ci ko przetrawi Jest jeszcze jedna rzecz, kt ra mi si podoba a w Skandali cie Mianowicie, sceny mi osne Mo e to przez ten wysyp porno ksi ek, w kt rych sceny erotyczne opisywane s w bardzo dos owny spos b, tak spodoba o mi si zupe nie inne ich przedstawienie przez Nicole Cornick Tu tego typu momenty by y romantyczne, uczuciowe i opisane w delikatny i oszcz dny spos b, co by o mi odmian , od tak teraz popularnych opowie ci erotycznych Mimo tego, e w ksi ce temat seksu jest obecny przez wi kszo czasu to wszystko jest napisane ze smakiem.Polecam Skandalist osobom, kt re chc sp dzi mi o czas nad lekk i przyjemn lektur a przy okazji zapozna si z bardzo kontrowersyjnymi obyczajami jakie panowa y w XIX wiecznej Anglii.http www.czytoholiczka.blogspot.com


 6. Leila Anani Leila Anani says:

  This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here Nicola Cornick has long been one of my favourite Regency romance authors, I particularly like her unconventional characters and attention to detail.Lord of Scandal started off well the characters are well developed, likeable and deeply flawed making them interesting If anything, the hero is a little too flawed.The story is exciting and I particularly liked its touching on the darker side of society the wastrels, brothels, mistresses and laudanum addiction This is a nice change from squeaky Nicola Cornick has long been one of my favourite Regency romance authors, I particularly like her unconventional characters and attention to detail.Lord of Scandal started off well the characters are well developed, likeable and deeply flawed making them interesting If anything, the hero is a little too flawed.The story is exciting and I particularly liked its touching on the darker side of society the wastrels, brothels, mistresses and laudanum addiction This is a nice change from squeaky clean Austen clones.The ending to this is what lets it down and why it only gets 3 stars whereas 3 4 of the book probably deserved 4 The ending is frankly terrible The villain of the piece apparently dies in a spectacularly dramatic fashion falling through a crack of ice on the Thames and drowning Laughable enough but then he magically survives and is able to come back at the end just in time for the duel to shoot the hero There is no explanation of how he came back or where he s been Eh The duel itself the heroine challenges the hero to a pistol duel not once, but twice talk about melodramatic the first time because he wants to marry her for her money and the second time when he abandons her because it turns out she has no money I felt abandoning his wife when he finds out her father has in fact embezzled all her money was probably the final nail in the coffin for the flawed Lord Hawksmoor and had I been poor Catherine would have said good riddance at this point There s acceptable behaviour for a hero and then there s some things that are unforgivable and given his poor track record leaving his wife at this point is very disappointing The problem is I cared Really was rooting for the characters but felt that the ludicrous ending and dismal behaviour of the hero at the end really let this one down Such a shame as the rest of it is very engaging


 7. LUNAR. LUNAR. says:

  agr able roman J avais d j lu un roman de Nicola Cornick mais qui ne m avait vraiment pas plus plu que a A vrai dire, je d butais dans la romance historique et je n avais pas encore de style d histoire bien pr cis J avais donc pris au hasard un de ces romans Bref, un roman dont je ne me rappelle m me pas l histoire ni le titre d ailleurs Mais ce roman l Voici bien longtemps qu il tra ne dans ma PAL et j avais eu beaucoup de diffi agr able roman J avais d j lu un roman de Nicola Cornick mais qui ne m avait vraiment pas plus plu que a A vrai dire, je d butais dans la romance historique et je n avais pas encore de style d histoire bien pr cis J avais donc pris au hasard un de ces romans Bref, un roman dont je ne me rappelle m me pas l histoire ni le titre d ailleurs Mais ce roman l Voici bien longtemps qu il tra ne dans ma PAL et j avais eu beaucoup de difficult s l acheter pour diverses raisons Et j ai d cid de me lancer parce que je n avais rien sous la dent ce moment l Et bien, j ai bien fait Catherine Fenton est une jeune femme qui est promise un homme ex crable qui manipule ais ment son p re pour ne pas lui faire voir quel point il va rendre malheureuse sa fille Bien que le p re de Catherine ne soit pas un homme tr s aimant avec sa fille La rencontre entre Catherine ou Kate et Ben Hawskmoor est assez intense J ia beaucoup aim la sc ne, a refl te beaucoup le changement radicale qu il s op re entre les deux personnages Malheureusement, tout ne va pas se passe comme c tait pr vu Beaucoup de personne vont se mettre en travers du chemin du jeune lord et de Catherine Ben va d abord la prendre pour une courtisane mais cela ne va pas alt rer son d sir pour elle M me quand il d couvrira qu elle est en fait l h riti re la plus fortun e de tout Londres La romance va se mettre en place peu peu mais avec beaucoup de simplicit et de sensualit On a droit une modification du comportement des personnages tout fait positive Sauf vers la fin, l o tout va radicalement se m tamorphoser pour nos deux protagonistes En bref, c est une tr s belle romance que je conseille aux fans de romances historiques avec de beaux d bauch s


 8. Isabella Kai Isabella Kai says:

  Lord of Scandal is the story of a young heiress, bound by duty to a man she detests, and a scandalous lord, who wants her Ben, Lord Hawksmoor, thrives in scandal and notoriety to get what he wants.I like bad boys and Ben Hawksmoor is definitely a very, very bad boy A notorious adventurer who works for what he wants in life, with charms to match, is a hero I can have any day of the week He s a curious mix of strength and vulnerability which I find very endearing And his honesty towards his te Lord of Scandal is the story of a young heiress, bound by duty to a man she detests, and a scandalous lord, who wants her Ben, Lord Hawksmoor, thrives in scandal and notoriety to get what he wants.I like bad boys and Ben Hawksmoor is definitely a very, very bad boy A notorious adventurer who works for what he wants in life, with charms to match, is a hero I can have any day of the week He s a curious mix of strength and vulnerability which I find very endearing And his honesty towards his tendency for fortune hunting is very refreshing With Ben, there was no dull moment and I think the line he can charm the birds out of the trees fit him to perfection.I had my reservations about Catherine She seemed too tame, too kind, and too conventional for Ben, at first Then she slowly grew on me I like heroines who save themselves instead of waiting for others to save them She s a very strong character, emotionally, and I can t help but fall in love with her It came as shock when she first challenged Ben to name his seconds, it s the first time I read about a lady challenging a gentleman to a duel and I have to say it s quite amazing, but the best surprise of all is learning she can actually shoot and by that time I was already lost to the character that was Catherine Fenton Ben and Catherine s story is a stand off It s like a staring contest between two stubborn individuals who wouldn t give in or give up easily It s understandable why dueling played a big part on their story and that s what makes them quite unique.Well if someone broke my heart too and I have an opportunity to put a bullet through him by means of a duel I d say why not


 9. Danae Danae says:

  This is my first Nicola Cornick book and I found her style engaging though a quick look at her other reviews in GR reveals that this isn t considered amongst her best by readers Which means that I ll try a fewof her writing The h h pair of Ben and Catherine are each interesting characters in their own right and I particularly liked the way Catherine stands up for herself though her timid behaviour at the beginning of the book doesn t prepare one for the transformation later I found thi This is my first Nicola Cornick book and I found her style engaging though a quick look at her other reviews in GR reveals that this isn t considered amongst her best by readers Which means that I ll try a fewof her writing The h h pair of Ben and Catherine are each interesting characters in their own right and I particularly liked the way Catherine stands up for herself though her timid behaviour at the beginning of the book doesn t prepare one for the transformation later I found this change too drastic to be believable Ben s honest owning up to his selfishness is refreshing and the formative influences to make him so are skillfully explained His metamorphosis from self centred to selfless in love could have beentautly written The biggest bugaboo for me was the villain who was written up almost farcically as if the author wanted us to hate him, never doubt his villainy and never be surprised by his increasingly nefarious deeds to keep our h h apart


 10. Annika Annika says:

  En odottanut kirjata suuria, olihan se samaa kioskipokkarisarjaa kuin skett in lukemani Nora Roberts Olin molemmat siis ostanut kes m kill ollessani S Marketista DAnyway, kirja ei tosiaankaan mik n ihmeellinen ollut Ihan luettavaa ja paikoittain mielenkiintoistakin, muttei mit n j risytt v n erinomaista Juoni oli sin ns keksili is, mutta kirjailija ei saanut hahmoja riitt v n aidoiksi ja mielenkiintoisiksi Kirjasta puuttui sit jotain Lis ksi siin esiintyi monta turhaa sivuhenkil En odottanut kirjata suuria, olihan se samaa kioskipokkarisarjaa kuin skett in lukemani Nora Roberts Olin molemmat siis ostanut kes m kill ollessani S Marketista DAnyway, kirja ei tosiaankaan mik n ihmeellinen ollut Ihan luettavaa ja paikoittain mielenkiintoistakin, muttei mit n j risytt v n erinomaista Juoni oli sin ns keksili is, mutta kirjailija ei saanut hahmoja riitt v n aidoiksi ja mielenkiintoisiksi Kirjasta puuttui sit jotain Lis ksi siin esiintyi monta turhaa sivuhenkil ja juonta Esimerkiksi Benin serkun Samin ihastus Catharinen yst v tt reen Lilyyn oli aivan turha Kirja ei ollut hyv , muttei kuitenkaan aivan surkeakaan Jos kirjailija olisi ty st nyt sit enemm n ja panostanut kunnolla, voisi se olla paljon parempi


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lord of ScandalScandalous and seductive, Lord Hawksmoor is a notorious fortune hunter A man women want to bed and men want to do away with Now he has tasted the woman of his dreams, Catherine Fenton, and he will do anything to make her hisThough heiress to eighty thousand pounds, Catherine is trapped in a gilded cage, and duty bound to a man she detests The ton has woven a fantasy around Ben, Lord Hawksmoor, that any woman would find hard to resist, but she senses there is to the man behind the glittering facadeShe believes he can rescue her but has she found her hero, or made a pact with the devil himself


About the Author: Nicola Cornick

International bestselling author Nicola Cornick writes dual time historical mysteries that draw on her love for genealogy and local history She studied History at London and Oxford and worked in academia for a number of years before becoming a full time author Nicola acts as a guide and researcher at the stunning 17th century hunting lodge, Ashdown House and is a member of the Board of Trustees of the Friends of Lydiard Park in Swindon She gives talks and tours on a variety of historical topics.Nicola lives near Oxford and loves reading, writing, history, music, wildlife, travel and walking her dog She also loves hearing from her readers and chatting to them She can also be found on Facebook, Twitter NicolaCornick and Instagram.