تفکر در عهد باستان PDF/EPUB ó تفکر


تفکر در عهد باستان Best Books, تفکر در عهد باستان by ترنس اروین This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book تفکر در عهد باستان, essay by ترنس اروین Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you تفکر در عهد باستان اولین کتاب از سلسله کتاب‌های تاریخ فلسفه غرب است که طی آن آرا و افکار متفکران عهد باستان از هومر تا سنت اگوستین نقد و بررسی می‌شود.در کتاب حاضر نظریات متفکران پیش از سقراط، سقراط، افلاطون، ارسطو، فلسفه رواقی، فلسفه اپیکوری و فلسفه نو افلاطونی بررسی و تبیین شده است.تاکید نویسنده کتاب بر پرسش‌هایی است که درباره علم اخلاقی، نظریه شناخت، فلسفه ذهن و خداشناسی فلسفی صورت گرفته است.در انتهای کتاب مبحثی با عنوان مسیحیت و تفکر یونانی به طبع رسیده که ذیل آن موضوعاتی از این قبیل به چشم می‌خورد :تعلیم اخلاقی مسیحیت، کار مسیح، تعلیم در باب خدا، اگوستین و محیطش، دوگانه انگاری مانوی، انتقادهایی از مانویان، و فلسفه نوافلاطونی و مسیحیت.

  • تفکر در عهد باستان
  • ترنس اروین
  • 12 January 2018

About the Author: ترنس اروین

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the تفکر در عهد باستان book, this is one of the most wanted ترنس اروین author readers around the world.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *