Psychogénéalogie : Guérir les blessures familiales et


  • 284 pages
  • Psychogénéalogie : Guérir les blessures familiales et se retrouver soi
  • Anne Ancelin Schützenberger
  • French
  • 26 March 2019
  • 2228901881

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Psychogénéalogie : Guérir les blessures familiales et se retrouver soiYazar n psikosoybilim alan nda uzmanl d n l nce kitab n daha sistematik bir ekilde ilerlemesi bekleniyor Ancak psikosoybilim tan m ve y ntemi noktas nda ok da n k bir anlat m var B l mlerin i inde kullan lan alt ba l klar konu b t nl nden ziyade konunun par alanmas na hizmet etmi Tan mlar ve tespitler anlat m bir yere varmaks z n s rekli olarak tekrar ediyor Aile tarihi ile birey psikolojisi aras nda kurulan ba noktas nda verilen rnekler fazlas yla mistik bir boyutta Kitap, ak Yazar n psikosoybilim alan nda uzmanl d n l nce kitab n daha sistematik bir ekilde ilerlemesi bekleniyor Ancak psikosoybilim tan m ve y ntemi noktas nda ok da n k bir anlat m var B l mlerin i inde kullan lan alt ba l klar konu b t nl nden ziyade konunun par alanmas na hizmet etmi Tan mlar ve tespitler anlat m bir yere varmaks z n s rekli olarak tekrar ediyor Aile tarihi ile birey psikolojisi aras nda kurulan ba noktas nda verilen rnekler fazlas yla mistik bir boyutta Kitap, akademik nitelikten yoksun ve gazete k elerinden kesilmi par alar n birle imi adeta Psikosoybilim hakk nda magazinsel d zeyde bilgi edinmek i in okunabilecek bir kitap eviriden anlad m z kadar yla safe space ve hardiness kelimeleri oktan T rk ele mi ama biz fark edememi iz, m kemmel bir eviri ba ar s Des t moignages de la psychoth rapeute et de ses patients et des conseils pour apprendre mieux se conna tre en mettant en pratique les principes de la psychog n alogie et en tudiant dans sa famille les loyaut s invisibles, les manifestations du syndrome de l anniversaire, l influence du contexte historique sur les destins priv s, la m moire du corps, la n vrose familiale, etc Zamanda yolculuk, ki isel tarihimizin, k k hikayelerimizin s k nt lar m z n ve dramlar m z n lkemizin veya b lgemizin b y k hikayesiyle ve toplumsal evrimle nas l ili kide oldu unu anlamaya a r r bizleri Ku aklararas aktar ma dair olgu rnekleriyle ilerleyen kitab okurken bir anda kendinizi ki isel tarihinize ilgi duyar halde bulabilir, s rprizlerle kar la abilirsiniz Bilin alt aktar mlar, soybilim a s ndan olduk a kapsaml bir kitap Kitap, yazar n n da bu konuda uzman bir isim Zamanda yolculuk, ki isel tarihimizin, k k hikayelerimizin s k nt lar m z n ve dramlar m z n lkemizin veya b lgemizin b y k hikayesiyle ve toplumsal evrimle nas l ili kide oldu unu anlamaya a r r bizleri Ku aklararas aktar ma dair olgu rnekleriyle ilerleyen kitab okurken bir anda kendinizi ki isel tarihinize ilgi duyar halde bulabilir, s rprizlerle kar la abilirsiniz Bilin alt aktar mlar, soybilim a s ndan olduk a kapsaml bir kitap Kitap, yazar n n da bu konuda uzman bir isim olmas ndan m tevellit, alandan okurlar i in dahi ke fedilecek yeni alanlar sunuyor Yaz dili, bana ok yal n gelmedi Yine de sab rla okunursa keyifli hale geliyor Ke fedilmeyi bekleyen ve ilham veren kitaplardan. Cartea constituie un bun instrument complementar psihologiei individului, n contextul familiei i al mo tenirii intergenera ionale i transgenera ionale Construind peste conceptele freudiene de con tient i incon tient individual, c t i peste conceptele kantiene de con tient i incon tient colectiv, autoarea introduce i utilizeaz conceptele noi de co con tient i co incon tient al familiei, pentru a explica leg turile, deseori neintuitive i necunoscute, ntre dramele i suferin ele prezent Cartea constituie un bun instrument complementar psihologiei individului, n contextul familiei i al mo tenirii intergenera ionale i transgenera ionale Construind peste conceptele freudiene de con tient i incon tient individual, c t i peste conceptele kantiene de con tient i incon tient colectiv, autoarea introduce i utilizeaz conceptele noi de co con tient i co incon tient al familiei, pentru a explica leg turile, deseori neintuitive i necunoscute, ntre dramele i suferin ele prezente i traumele, suferin ele, evenimentele ne ncheiate din trecut nu doar individual, ci al predecesorilor, merg nd p n la 7 genera ii.Autoarea prezint din perspectiv conceptual i exemplificat prin experien e clinice sindromul de aniversare, repeti iile, efectul Zeigarnik, psihodrama, genosociograma, transmiterea imposibil a secretelor de familie, loialitatea individual fa de co incon tientul familiei, efectele acestei loialit i asupra bun st rii individuale i con tientizarea, ca solu ie pentru desp r irea de trecut i tr irea armonioas a prezentului . Konuyla ilgili daha once baska kitap ya da makaleler okumamis ve aile dizimi vb konulara asina olmasam hicbir sey anlamazdim bu kitaptan Cok daginik bir anlatim var, bunda cevirinin de payi oldugunu dusunuyorum Ayrica editoryal kisimda, bizim kulturumuze uzak orneklerle ilgili dipnotlar falan eklenebilirmis Yazarin bir iki paragrafla aciklayip kaynak vermekle yetindigi bolumler de sadece kafa daginikligi yaratiyor ve esas konuyla iliskisini tam anlamiyla kavramamizi guclestiriyor Siradan bi Konuyla ilgili daha once baska kitap ya da makaleler okumamis ve aile dizimi vb konulara asina olmasam hicbir sey anlamazdim bu kitaptan Cok daginik bir anlatim var, bunda cevirinin de payi oldugunu dusunuyorum Ayrica editoryal kisimda, bizim kulturumuze uzak orneklerle ilgili dipnotlar falan eklenebilirmis Yazarin bir iki paragrafla aciklayip kaynak vermekle yetindigi bolumler de sadece kafa daginikligi yaratiyor ve esas konuyla iliskisini tam anlamiyla kavramamizi guclestiriyor Siradan bir okuyucunun kitabi bir yana birakip kaynakcanin pesine dusmesi beklenemez herhalde Kisacasi benim icin hayal kirikligi oldu Yine de yazarin ilgili yayinlarini ve diger kitaplarini merak ediyorum Kitap, psikosoybilimi tan tmak amac yla genel okuyucu i in yaz lm ancak ok da n k bir anlat m var De indi i konular g zel ve bir ok at f var Bu zelli i ile daha ok alandan ki ilere hitap ediyor ama yine de ilk okunmas gerekenler aras nda de il bence Travma ve nesiller aras aktar m zerine yap lan okumalar n st ne peki tirici olarak keyifli bir okuma olaca kan s nday m Felsefe ve edebiyata dair at flar n sevdim Keyifli okumalar.. Kesinlikle al t m z bilimsel yaz tarz ndan uzak, bu da bana bu bilim dal n n bilimselli ini sorgulatt , ya da bunu d nmem belki de anla l r bir ekilde anlatt teorilerin rneklerle d zg nce peki tirilemedi inden kaynakland Yine de g zel okumayd ve ak c yd , ilginiz varsa ba lang kitab olabilecek kadar da rahatt. Puan m 9 10 eviriden mi kaynakl yoksa yazar n yaz m tarz ndan m kaynakl emin olamad m kopmalar oldu ara ara Ancak onun d nda olduk a doyurucu bilgiler rendim Yazar n di er eserlerini de mutlaka okuyaca m. bu kitab n neyini bu kadar vd ler anlamad m Bilimsel a dan ayn k s r d ng de, ayn c mlelerle d n p duran konu dalland r l p budakland r larak da t lm verimsiz bir kitapt Beklentimin ok ok alt ndayd


About the Author: Anne Ancelin Schützenberger

Anne Ancelin Sch tzenberger, PhD, TEP, 1919 is French, raised and educated in Paris France She lives in Paris and is Professor Emeritus, University of Nice She was a Professor of Clinical Social Psychology there since 1967 actually professor emeritus, still giving some lectures on clinical socio psychology, non verbal communication, trangenerational links She was trained in psychodrama by J L Moreno from 1951 and also by Jim Enneis St Elisabeth s Hospital, Washington DC in group dynamics and psycho sociology at the University of Michigan Ann Arbor, 1950 52 and also at the National Training Laboratories NTL, Bethel, Maine with Kurt Lewin s group, Leon Festinger, Ronald Lippitt, Alvin Zander She was the first European to be trained at N.T.L 1951 She worked with Carl Rogers, Margaret Mead, Gregory Bateson, Leon Festinger, the Palo Alto group and their non verbal communication research group.Professor Anne Sch tzenberger was also a student of Elisabeth Kubler Ross and a visitor in Moshe Feldenkrais Body Work training for 2 years in USA and Paris She is a co founder with J.L Moreno of IAGP International Association of Group Psychotherapy , and organized the First International Congress of Psychodrama in Paris, 1964 , and also the First European Congress of Humanistic Psychology and Psychotherapy in Paris in 1971.At 92 years, she is still working, running groups, lecturing, and training in psychodrama, non verbal communication, group psychotherapy, unfinished tasks Zeigarnik Effect , unfinished mourning of various losses, and transgenerational links.She is one of the main pioneers in the field of transgenerational therapy genosociogram, encompassing five to seven generation and coined the term psychogenealogy and had become a best seller.Professor Anne Sch tzenberger is an expert on Psychodrama certified T.E.P for the United Nations Europe since 1970, and is an International trainer and supervisor in Psychodrama T.E.P , working on 5 continents for 40 years She has received many awards, especially, the Prix de l Aide Alli e la Resistance 1948 for her work in the French Underground, during World War II , the Soroptimist International Award 1950 and an honorary fellowship from the International Association for Group psychotherapy IAGP 2002 She was one of the co foundators and pioneers in 1950.She has become a best seller at 80 with her books on transgenerational links The Ancestor Syndrome translates in seven languages, and has written many books and chapters in many books in French and English, in Europe and USA.